top of page

Utbud och bokning

Anteckningsbok

Kommande öppna utbildningar för bokning 

Inga evenemang för tillfället

Utbud för utbildning på beställning 

Motiverande samtal - Fullständig utbildning  (3 dagar)
 

Ett heltäckande utbildningspaket som ger grunderna i hur man

med hjälp av MI's komponenter kan främja motivation hos andra
människor. Motiverande samtal är ett evidensbaserat förhållningssätt
och samtalsmetod som syftar till att öka inre motivation till
beteendeförändring hos brukare/klient.  Att arbeta med
utgångspunkt i MI ökar kvalitet i relationen mellan individer
och är ett effektivt och strategiskt sätt att samtala.

Grunden i motiverande samtal är att hjälpa en person att upptäcka, hämta fram, utforska och använda sin egen motivation till förändring. För detta krävs kunskap och tillämpning av både förhållningssätt och handfasta strategier att använda sig av i samtalssituationer. 

Innehållspunkter


 

 • Förståelse för motivationsbegreppet och mänskligt beteende utifrån olika perspektiv 

 • Teoretisk bakgrund om beteendeförändringsprocesser

 • Kunskap om MI's utgångspunkt, dess bakgrund och olika komponenter

 • Förhållningssätt och​ bemötande utifrån MI
  • MI’s principer
  • MI-andan
 • Kommunikationsfärdigheter

  • Bekräftelse​

  • Reflektioner/speglingar

  • Öppna frågor

  • Sammanfattningar

 • Strategier

  • Skalfrågor​

  • Ambivalensutforskning

  • Meny & Agenda

  • Att informera i dialog

  • Att hantera motstånd

 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera MI på ett strukturerat sätt

 • Kodning och kvalitetssäkring

 • Motiverande samtal i gruppformat

 • Anpassning och särskild tillämpning utifrån specifik målgrupp

Målgrupp                                                                                          
MI användas idag inom flera olika områden, främst inom vård och omsorg, hälsa- sjukvård, socialt arbete, skola och förskola.

Arbetsform
Denna utbildning ges i form av föreläsning blandat med levande exempel, praktiska övningar, diskussioner och föreläsning. Läs mer om vår pedagogiska utformning under fliken "pedagogik och kvalitet".

Föreläsning - sincerely-media-dGxOgeXAXm8-unsplash.jpg

Kan anpassa med olika inriktningar vid önskemål

T.ex.
För dig inom äldreomsorg

För dig inom LSS-verksamhet

För dig inom psykiatrin

För dig inom förskola
För dig som chef

etc... 

Möjlighet till ett helt digitalt upplägg finns

Vi har ett tagit fram ett digitalt upplägg som är beprövat med goda resultat.

Möjligheterna till interaktion och gruppdiskussioner är goda och det finns sätt att genomföra kursen utan att kompromissa med kvalitet.

Hör av er så berättar vi gärna mer om vårt digitala upplägg och de huvudsakliga skillnaderna gentemot en fysisk utbildning. 

Redigera

Motiverande samtal - (2 dagar)
 

Det finns möjlighet att genomföra utbildningen på kortare tid än tre dagar på ett kvalitativt sätt. Vi rekommenderar dock alltid minst två dagar då uppföljningstillfället är en stor bidragande faktor till att uppnå goda resultat i förmågan att implementera MI i sitt arbetsliv. Fördjupningsmoment, frågestunder och diskussioner baserat på särskilda utmaningar gruppen stöter på  är fokus under dag 2. 

Innehållet är samma som från den fullständiga utbildningen  
fast vissa övningar, diskussioner och 
bakgrund skalas ner något
vilket är kompromissen när man 
genomför kursen på två dagar.
Vid beställning så resonerar vi 
tillsammans hur vi anpassar
utbildningen och vad som är lämpligt att lägga fokus på för
just er.


 

Nätverksevent

Att möta människor med ett MI-inspirerat förhållningssätt
Föreläsning (3 timmar)

En föreläsning som ger grunderna i hur man kan främja motivation hos
andra människor. Motiverande samtal är ett evidensbaserat förhållningssätt
och samtalsmetod som syftar till att öka inre motivation till
beteendeförändring hos brukare/klient.  Att arbeta med utgångspunkt
i MI ökar kvalitet i relationen mellan individer och är ett effektivt och
strategiskt sätt att samtala.
Grunden i motiverande samtal är att hjälpa en person att upptäcka, hämta fram,
utforska och använda sin egen motivation till förändring. För detta krävs kunskap
och tillämpning av både förhållningssätt och handfasta strategier att använda sig av i
samtalssituationer.

Den här föreläsningen ger dig en grundläggande förståelse för vad utgångspunkten i motiverande samtal går ut på och en översikt av konkreta verktyg man kan använda sig av i samtal.

Innehållspunkter

 

 • Teoretiskt utgångspunkt för motiverande samtal

 • Förhållningssätt utifrån vetenskap och humanistiskt perspektiv

 • Kommunikationsfärdigheter

 • Konkreta verktyg att använda sig av i samtalssituation


Arbetsform
Denna utbildning ges i form av föreläsning blandat med levande exempel och kortare övningar

konventionen

Att främja motivationen på arbetsplatsen
Seminarium & Workshop (3 timmar)

 

Vad främjar egentligen motivation och arbetsglädje på arbetsplatsen och hur kan man som chef arbeta strategiskt och stödjande? 
 

I detta seminarium går vi till botten med hur vi kan förstå motivation, drivkrafter och mänskliga behov på arbetsplatsen ur ett vetenskapligt perspektiv för att sedan arbeta vidare hur man som chef strategiskt kan förstå och främja motivation och arbetsglädje hos medarbetare. Därtill presenteras kortfattade exempel på hur man genom kommunikation och samtalsmetodik kan främja inre motivation hos medarbetare. 

 

 Material för efterbearbetning och mall för att skapa egna workshops på sin arbetsplats ingår.

Arbetsform
Föreläsning varvat med diskussioner och kollegialt lärande under handledning

Målgrupp                                                                                          
MI användas idag inom flera olika områden, främst inom vård och omsorg, hälsa- sjukvård, socialt arbete, skola och förskola.

Glass Konferensrum

Yrkessvenska för dig inom äldreomsorg - 5 veckors kurspaketSjälvkänsla - Föreläsning riktad till pedagoger

bottom of page