top of page
Om motiverande samtal (MI) 
Cirkulärbiblioteket

Om motiverande samtal
 

Motiverande samtal, är ett evidensbaserat förhållningssätt och en metod för samtal som syftar till att stimulera och öka inre motivation till beteendeförändring hos brukare eller klient. Motiverande samtal förkortas MI som kommer från engelskans "Motivational Interviewing"
 

Motivation är en grundläggande drivkraft men också ett grundläggande behov hos alla människor. I motiverande samtal utgår man ifrån att alla människor redan har motivation inom sig. 

Det handlar inte om att skapa motivation, utan det handlar om att hitta, utforska, och få den att växa och blomma ut. För att uppnå detta finns det särskilda tekniker och strategier utformade. 

 


 

Edvidas motivationsbyrå

Edvidas motivationsbyrå

Spela video

Motiverande samtal, är ett evidensbaserat förhållningssätt och metod för samtal som syftar till att stimulera och öka inre motivation till beteendeförändring hos brukare eller klient. Motiverande samtal förkortas MI som kommer från engelskans "Motivational Interviewing"
 

Motivation är en grundläggande drivkraft men också ett grundläggande behov hos alla människor. I motiverande samtal utgår man ifrån att alla människor redan har motivation inom sig, det handlar inte om att skapa motivation, utan det handlar om att hitta den, utforska, och få den att växa. För att uppnå detta finns det särskilda tekniker och strategier utformade. 

Motiverande samtal innehåller principer och verktyg för att kunna arbeta på ett sätt som enligt forskning har visat sig ge verklig effekt. Det gör att motiverande samtal inom vetenskapsvärlden har fått en kvalitetsstämpel som metod och förhållningssätt vilket gör att metoden i dag används inom en rad olika verksamheter där det sker mellanmänskliga möten. MI idag är en mycket effektiv och eftertraktad pedagogisk kompetens och lämpar sig också bra att använda i kombination med andra metoder.

Att arbeta med utgångspunkt i MI ökar kvaliteten i relationer och är ett effektivt och strategiskt sätt att samtala. Användningsområdena är många. 
 

Vanliga områden att främja motivation till 

 

•Livsstilsfrågor
 

•Social utveckling

 

• Meningsfullhet och engagemang
 

•Sysselsättning som skola, arbete, daglig verksamhet etc

•Följa lagar eller ordningsregler

•Konflikthantering

•..och mycket mer

Vanliga verksamheter att tillämpa MI inom 

MI är Lämpligt för dig inom t ex vård- och omsorg, socialtjänst, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling, kriminalvård, missbruksvård, försäkringskassan, skola och förskola. 

bottom of page