top of page

Pedagogik och kvalitet

vuxenstuderande

Pedagogisk grundidé

Kunskap och färdighet

För oss är det viktigt att förstå och skilja på kompetens i termer av kunskap och färdighet. I motiverande samtal handlar det i mångt och mycket om att utveckla en färdighet och därför gäller det att skapa en bra balans mellan teori och praktik. En ordentlig vetenskaplig  bakgrund kring hur vi människor fungerar krävs för att kunna bedriva MI på ett effektivt sätt.


Praktiska övningar

Att bli riktigt bra på motiverande samtal är inget man kan läsa eller lyssna sig till. Det är en förmåga som kräver praktisk övning. Därför är våra kurser utformade med ett upplägg som betonar den praktiska tillämpningen av MI genom en hög grav av genomtänkta och beprövade övningar.  Vi ger också verktygen för att kunna analysera och utvärdera sin egna insats kontinuerligt på ett professionellt sätt. 


Levande exempel 
 
För att förstå hur motiverande samtal kan och ska bedrivas på korrekt sätt är vår övertygelse och erfarenhet att  deltagare behöver och efterfrågar att se och höra konkreta exempel. Det blir ett tydligt stöd och därför har vi utvecklat förinspelade ljud- och videoexempel att tillgå som brukar vara uppskattade.

 

Utbyte av erfarenheter
 
För att få både en individ att växa och lära sig något optimalt finns knappt något  bättre än att bolla tankar, idéer, insikter och erfarenheter med andra. Det gör det lättare att upptäcka saker hos sig själv samtidigt som man inspireras av andra.  Därför är detta ett genomgående och väl genomtänkt inslag i det pedagogiska upplägget.

Kvalitetsäkring

Uppföljning
 
Syftet med att ha två dagars grundutbildning och sedan en separat uppföljningsdag är för att verkligen följa upp så kunskapen och färdigheterna har satt sig hos deltagarna. Det lämnar utrymme för deltagarna att under tre veckors tid implementera MI samtidigt som de under tiden kan skriva ner frågor och reflektioner på en djupare och mer relevant nivå. Dessa ligger sedan till grund för stora delar av uppföljningsdagen, och är ett viktigt inslag i att säkra kvaliteten. 
 

Hemuppgift

Varje deltagare får konkreta och handfasta uppgifter som ska genomföras under utbildningens gång. Det innebär dels att ett lärande pågår även mellan utbildningsdagarna men också att utbildaren får har material att bedöma och säkerställa att deltagare verkligen har har tagit till sig metoden. 

 

Kodning 
 
Ett extra inslag i vårt upplägg  är att deltagarna utbildas i etablerade verktyg för att bedöma och utvärdera sin egna men också andras förmåga i MI. Detta ger deltagarna instrument för att på egen hand  kontinuerligt kunna vidareutveckla och kvalitetssäkra sin förmåga även efter utbildningen
 

 
Intyg
 
Varje deltagare får ett kursintyg efter genomförd kurs. Dokumentet intygar inte bara ens närvaro utan betonar att man visat prov på att man faktiskt bemästrar motiverande samtal som metod.
 

Anpassning

Skräddarsytt upplägg 

Vid uppdragsbeställnings så tar vi mer än gärna en diskussion med kontaktperson för att skapa ett upplägg som känns så relevant och anpassat till er målgrupp som möjligt. Vi anpassar både det  pedagogiska upplägget och innehållet efter önskemål. Vi har kännedom om vilka specifika delar inom MI som är värda att lyfta extra för specifika målgrupper samt vilka komplement som kan tänkas vara relevanta.
 


Utbildning på distans
 
Vi har ett tagit fram ett digitalt upplägg som är beprövat och har visat sig fungera bra. Möjlighet till interaktion och gruppdiskussioner är goda. Hör av er så berättar vi gärna mer om vårt digitala upplägg och de huvudsakliga skillnaderna gentemot en fysisk utbildning. 


 

Omvärldsbevakning & uppdatering
 
Vi har stor vikt vid att ständigt hålla oss uppdaterade kring den forskning och utveckling av MI som ständigt sker vilket är en del av vårt kvalitetsarbete. Det är viktigt för oss att ständigt anpassa och utveckla vårt innehåll för att uppnå högsta möjliga relevans.
Kurser över hela Sverige

Motivationsbyrån håller till i Stockholm men betraktar hela Sverige som arbetsplats. Våra uppdragsutbildningar kan vi genomföra både i lokaler ni tillhandahåller och vi har även nätverk för att ordna egna både i Stockholm och på annan ort.

 

bottom of page