top of page
Om motivationsbyrån

Om oss

Edvida startades av Gustav Blom som har arbetat med motiverande samtal på olika sätt sedan 2014 och har sedan 2016 bedrivit kurser och föreläsningar för en rad olika verksamheter och målgrupper. Det hela startade med ett utvärderingsprojekt för Region Jönköping där en omfattande kvalitetsanalys av effekterna av MI genomfördes bland anställda inom regionen. Något som visade på mycket goda resultat.

Detta ledde till att ett fördjupat intresse av metoden tog fart, som resulterade i personliga erfarenheter i form av tillämpning av MI både i arbetsliv och privat. Som lärare och pedagog i grunden blev det ett naturligt steg att börja undervisa och förmedla metoden till andra och idag finns även fler utbildare med liknande profil. Vår vision

Vi brinner för att för att skapa förutsättningar för personal som arbetar med  människor att kunna möta dem på ett professionellt och effektivt sätt för att främja individers motivation till förändring. Kompetens i MI leder även till en generell utveckling av ens pedagogiska förhållningssätt som i sin tur gynnar relationer och möten på många plan. Vi är övertygade av både egen erfarenhet och evidens att MI är en nyckelkompetens för att uppnå ett pedagogiskt och konstruktivt förhållningssätt hos personal och för det vill vi verka.

Våra nyckelord är kvalitet, anpassning, praktisk förankring och prisvärdhet. Läs mer om vår utbildningsfilosofi under fliken "pedagogik och kvalitet".


 

Referenser 
 

Exempel på tidigare genomförda utbildningar går att finna både hos privata och kommunala aktörer. Vänligen hör av er om ni önskar få kontaktuppgifter för referenser.

 


Profil

Edvida_Profil_grundfil.png

Gustav Blom

Gustav Blom, utbildad häslopedagog, beteendevetare samt leg. yrkeslärare. Gustav har sedan 2016 haft utbildningar inom motiverande samtal för personal och chefer från olika typer av verksamheter, främst yrkesverksamma men även inom ramen för Yrkeshögskola och vuxenutbildning. 

 Gustav har genomfört utvärdering- och utvecklingsprojekt för region Jönköping om effekterna av motiverande samtal och praktiserar ännu metoden kliniskt via organisationen MIND. 

Var finns vi?

bottom of page