top of page

Motiverande samtal - Föreläsning (3 h)

En tre timmars föreläsning som bjuder på kärnan av motiverande samtal

  • 3 h
  • Skickas på begäran
  • Hos kunden

Beskrivning av tjänsten

Att möta människor med ett MI-inspirerat förhållningssätt En kvällsföreläsning som ger grunderna i hur man kan främja motivation hos andra människor Motiverande samtal är ett evidensbaserat förhållningssätt och samtalsmetod som syftar till att öka inre motivation till beteendeförändring hos brukare/klient. Att arbeta med utgångspunkt i MI ökar kvalitet i relationen mellan individer och är ett effektivt och strategiskt sätt att samtala. Grunden i motiverande samtal är att hjälpa en person att upptäcka, hämta fram, utforska och använda sin egen motivation till förändring. För detta krävs kunskap och tillämning av både förhållningssätt och handfasta strategier att använda sig av i samtalssituationer. Den här föreläsningen ger dig en grundläggande förståelse för vad utgångspunkten i motiverande samtal går ut på och en översikt av konkreta verktyg man kan använda sig av i samtal. Innehållspunkter - Teoretiskt utgångspunkt för motiverande samtal - Förhållningssätt utifrån vetenskap och humanistiskt perspektiv - Kommunikationsfärdigheter - Strategier och konkreta verktyg att använda sig av under samtalssituation Målgrupp MI användas idag inom flera olika områden, främst inom vård och omsorg och skola. Arbetsform Denna utbildning ges i form av föreläsning blandat med levande exempel och kortare övningar


Kontaktuppgifter

info@edvida.se


bottom of page