top of page

tis 23 maj

|

Webbaserad kurs via Zoom

Psykisk hälsa & ohälsa hos äldre

Välkommen på en kurs om psykisk hälsa & ohälsa hos äldre. Ta del av värdefull kunskap om äldrepsykiatriska tillstånd, hur vi kan hantera och bemöta dessa utifrån ett vårdande och salutogent förhållningssätt.

Registrering är stängd
Se andra kurser
Psykisk hälsa & ohälsa hos äldre
Psykisk hälsa & ohälsa hos äldre

Tid och plats

23 maj 2023 09:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Psykisk ohälsa hos äldre är idag så vanligt att det enligt folkhälsomyndigheten kan betraktas som ett allvarligt folkhälsoproblem. Tyvärr ses psykisk ohälsa bland många som en naturlig del av åldrandet vilket är felaktigt

Utifrån Socialstyrelsens direktiv behöver åldrande inte per automatik innebära försämrad livskvalitet och vårt uppdrag inom vård och omsorg är utformad med den utgångspunkten som ledstjärna. Äldrepsykiatri är numera en egen specialitet inom medicinen.    Vilka är risk- och friskfaktorerna för psykisk ohälsa som är specifika för gruppen äldre och vilka är de vanliga psykiska sjukdomstillstånden? Hur kan vi förhålla oss till och hantera utmaningarna vi möter samtidigt som vi stimulerar och främjar möjligheterna vi ser?      Innehåll

• Äldres hälsa och ohälsa

• Fördomar och förlegade föreställningar

• Ett geriatriskt perspektiv på äldres hälsa

• Existentiella behov

• Äldres specifika utmaningar och livskriser

• Oro, stress och ångest

• Psykiatriska diagnoser

• Förebyggande arbete

• Vad kan vi göra? Hur kan vi stödja?

• Professionellt bemötande och förhållningssätt

• Salutogent perspektiv som arbetsverktyg

• Kraftgivande samtal

Längd

Kl. 09.00-16.00.

Målgrupp   Personal inom äldreomsorg & äldrevård

Undervisningsform  Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Biljetter

  • Ordinarie pris

    Priset är exklusive moms

    1 995,00 kr
    Skatt: +498,75 kr Moms
    Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page