top of page

tors 11 maj

|

Webbaserad kurs via Zoom

Hälsofrämjande & salutogent förhållningssätt

Välkommen på en kostnadsfri föreläsning som sätter perspektiv på hälsa och hur vi utifrån ett salutogent förhållningssätt kan arbeta hälsofrämjande med våra brukare.

Registrering är stängd
Se andra kurser
Hälsofrämjande & salutogent förhållningssätt
Hälsofrämjande & salutogent förhållningssätt

Tid och plats

11 maj 2023 13:00 – 14:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Hälsofrämjande och saltugogent förhållningssätt 

Kostnadsfri föreläsning

I alla uppdrag inom vård och omsorg är kärnan och utgångspunkten densamma, vi ska arbeta för att skapa förutsättningar för våra brukare att uppnå eller bevara välbefinnande, hälsa och livskvalitet. Något som vi alla känner igen oss i och som de flesta nog känner att man har koll på. Men är det verkligen så enkelt?  

Synen på vad hälsa faktiskt är har visat sig vara något som kan skilja sig åt individer emellan baserat på föreställningar man samlat på sig från en mängd olika håll och erfarenhet. Inom vård och omsorg är det viktigt att vi ha en gemensam samsyn på vad vi menar med hälsa och perspektiv på hur vi faktiskt kan arbeta hälsofrämjande  

Ta del av den här föreläsningen som bygger på socialstyrelsens riktlinjer och som tar med det salutogena förhållningssättet i utgångspunkt som fått en allt mer betydande roll i våra riktlinjer för att verka hälsofrämjande.

Innehåll

 • Perspektiv och samsyn på hälsa
 • Professionell bedömning av risk- och friskfaktorer
 • Salutogent förhållningssätt som hälsofrämjande verktyg
 • Goda exempel

Längd

Ca 1h

Målgrupp

Personal inom vård- och omsorg (t.ex ÄO, LSS, PSY) eller angränsande människorvårdande yrken

Biljetter

 • Kostnadsfri

  Kostnadsfri biljett

  0,00 kr
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page